ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA

Dátum: 13.4.2019
Miesto: Nový Život – Eliášovce (futbalový štadión)

Garant: Ladislav Kiss (0903 229 149)

Rozhodca exteriér: Martin Šipkovský

Rozhodca pre výkon:

Figurant: Alexander Drozd

 možnosť tréningu na bonitáciu – pre bližšie info kontaktujte garanta akcie

propozície 

prihláška