Zoznam chovných psov v SR
(abecedné poradie)

ABRAHAM from Ajtai Rott

ANDY z Holíčwoodu

ASTOR Bukyrott

CAM Lib-Vach

CAMEL Libero Dogs

DANTO FOX Bianco Dux

DROY od Dragičeviča

FABIO Bria-Dogs

FALON ARES Marol-May

TYSON Gero-Dogs

WALTER Freywald


Pre pridanie psa do zoznamu, úpravu alebo doplnenie informácií o psovi, kontaktujte:
Marcel Hausknecht, 0910 221 800, marcel.hausknecht@gmail.com