KLUBOVÁ VÝSTAVA RTW KLUBU SLOVENSKA

Dátum: 30.05.2020

Miesto: Nový Život – Eliášovce (futbalový štadión)

Garant akcie: Ladislav Kiss (0903 229 149)

Rozhodca: KAREL FRANK (Česká republika)

propozície 

prihláška

Žiadame všetkých členov RTW klubu Slovenska, aby nezabúdali na povinnosť po narodení vrhu zaplatiť poplatok za vrh vo výške 30,- Eur na účet klubu

(do poznámky pre príjemcu uviesť platba za vrh + začiatočné písmeno vrhu a chovateľská stanica)

a taktiež zaslať mailom na adresu jana.safarova1985@gmail.com informáciu o vrhu a to:

-          Dátum narodenia šteniat

-          začiatočné písmeno vrhu

-          Chovateľská stanica + Chovateľ

-          Matka

-          Otec

-          počet psov a počet súk vo vrhu

Ing. Jana Šafářová

tajomník RTW klubu Slovenska 


ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA

Dátum: 03.11.2019

Miesto: Beckov (areál firmy Klimat)

Garant: Ľubomír Sedláček, 0904 526 482

Rozhodca exteriér: Martin Šipkovský

Rozhodca pre výkon: Viliam Ružička

Figurant: Martin Štefek

možnosť tréningu na bonitáciu – pre bližšie info kontaktujte garanta akcie

propozície

prihláškaŠPECIÁLNA VÝSTAVA RTW KLUBU SLOVENSKA

Dátum: 08.09.2019

Miesto: Ivanka pri Dunaji

Garant akcie: Miloš Butyka (0905 648 586)

Rozhodca: MARIA DUBOVENKO (Ukraina)18.05.2019 OZNAM !!!

 

Žiadame všetkých členov RTW klubu Slovenska, aby nezabúdali na povinnosť po narodení vrhu zaplatiť poplatok za vrh vo výške 30,- Eur na účet klubu

(do poznámky pre príjemcu uviesť platba za vrh + začiatočné písmeno vrhu a chovateľská stanica)

a taktiež zaslať mailom na adresu jana.safarova1985@gmail.com informáciu o vrhu a to:

-          Dátum narodenia šteniat

-          začiatočné písmeno vrhu

-          Chovateľská stanica + Chovateľ

-          Matka

-          Otec

-          počet psov a počet súk vo vrhu

Ing. Jana Šafářová

tajomník RTW klubu SlovenskaKLUBOVÁ VÝSTAVA RTW KLUBU SLOVENSKA

Dátum: 25.05.2019

Miesto: Nový Život – Eliášovce (futbalový štadión)

Garant akcie: Ladislav Kiss (0903 229 149)

Rozhodca: SRDJAN KNEZEVIC (Republic of Serbia)

propozície

prihláška


 
06.03.2019 – vložený aktualizovaný zoznam členov na rok 2019


POZOR !!!

Členské poplatky na r. 2019 je potrebné uhradiť do 28.02.2019 !!!

Podľa platných stanov klubu Čl. 3;

18) Členstvo v klube zaniká nezaplatením členského príspevku do konca mesiaca február príslušného kalendárneho roka.


ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA

Dátum: 13.4.2019
Miesto: Nový Život – Eliášovce (futbalový štadión)

Garant: Ladislav Kiss (0903 229 149)

Rozhodca exteriér: Martin Šipkovský

Rozhodca pre výkon:

Figurant: Alexander Drozd

 možnosť tréningu na bonitáciu – pre bližšie info kontaktujte garanta akcie

propozície 

prihláška


NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES a SUKA RTW KLUBU SR za rok 2018

Za účelom podpory chovateľov, ktorý sa venujú pracovnej a športovej činnosti ROTWEILEROV, vyhlasuje výbor klubu tak ako každý rok súťaž o najlepšieho pracovného psa a suku SR za rok 2018.

 

Kritéria súťaže :

 

1.              Súťažiaci musí byť členom RTW klubu SR, musí mať vyrovnané všetky záväzky voči klubu

 

2.              Súťažiaci sa zúčastnil v roku 2018 najmenej 3 – pretekov alebo skúšok podľa kalendára športových súťaží a akcií ZŠK za rok 2018. V prípade viacerých pretekov sa započítajú výsledky troch najlepších hodnotení. Preteky so zadaním skúšky sa nevylučujú.

                                                  

3.              Zvíťazí ten pes a suka, ktorý získa najväčší súčet bodov v súťaži podľa skúšobného poriadku SVV,  IPO.

 

4.              Víťazný pes a suka budú ocenení pohárom s titulom „Najlepší pracovný pes RTW“ a “ Najlepšia pracovná suka RTW“ na Klubovej výstave 25.05.2019.

 

Výsledky (scan posudkových listov, prípadne zápis v PP) zasielajte do 31.03.2019 mailom na adresu tajomníka klubu -  jana.safarova1985@gmail.com

 

NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES a SUKA, NAJLEPŠÍ MLADÝ PES a MLADÁ SUKA RTW KLUBU SR za rok 2018

 

Za účelom podpory chovateľov, vyhlasuje výbor klubu tak ako každý rok súťaž o najlepšieho výstavného psa a suku, mladého psa a mladú suku za rok 2018.

 1.              Súťažiaci musí byť členom RTW klubu SR, musí mať vyrovnané všetky záväzky voči klubu

 2.              Do výsledkov sa započítavajú body z bodovacej súťaže na stránke www.slovakiadogcup.sk a z Klubovej a Špeciálnej výstavy RTW klubu Slovenska

 3.              Víťazný pes a suka budú ocenení pohárom s titulom „Najlepší výstavný pes RTW“ ; “ Najlepšia výstavná suka RTW“; „Najlepší výstavný mladý pes RTW“ ; “ Najlepšia výstavná mladá suka RTW“ na Klubovej výstave 25.05.2019


25.1.2019 - aktualizované poplatky, zápis členskej schôdze z 3.11.2018 v Ivánke pri Dunaji
                   Kalendár akcií na rok 2019

04.11.2018 - Ivanka pri Dunaji - výsledky zo Zvod mladých a bonitácia

Prosíme členov aby poslali na email rtw.klub@gmail.com informácie na doplnenie:

Meno – názov chovateľskej stanice, link(telefón, adresa – len pre účely klubu, nebudú sa zverejňovať), údaje o chovných jedincoch členov klubu – Meno, foto,  ktoré bude zverejnené (1 x celý pes v postoji, 1 x detail hlavy a obojstranná fotokópia PP výsledky zdravotných hodnotení ( RTG, JLPP)) chceme to preto aby údaje na stránke boli  aktuálne. Ďakujeme


03.11.2018 -    TRÉNING na bonitáciu, Ivanka pri Dunaji, areál cvičiska UK-2
                        Začiatok: 10.00 hod
                        Ukončenie: podľa počtu zúčastnených psov
                        Informácie k tréningu: Miloš Butyka, tel.: 0905 648 586

03.11.2018 –   Členská schôdza, Ivanka pri Dunaji,
                        Informačné centrum Adresa: Moyzesova 178/38, 90028 Ivanka pri Dunaji, 900 28
                        Začiatok 15.30 hod
                        Program schôdze 

04.11.2018 - Jesenný zvod mladých a bonitácia, Ivanka pri Dunaji, areál cvičiska UK-2
                     Príjem psov: 08.00 hod – 09.00 hod
                     Začiatok posudzovania: 09.00 hod
                     Uzávierka prihlášok: 02.11.2018
                     kompletné info – sekcia „Aktuálna Bonitácia“

Propozície tu:

Prihláška    Zobraziť Stiahnuť

v prípade nejasností kontaktujte: prihlášky - tajomník klubu Ing. Jana Šafářová
poradca chovu - Ladislav Kiss
garant akcie – predseda klubu Miloš Butyka

Výsledky Z polytanu CUP 2018 & M SR Rottweilerov. Tu: