04.11.2018 - Ivanka pri Dunaji - výsledky zo Zvod mladých a bonitácia

Prosíme členov aby poslali na email rtw.klub@gmail.com informácie na doplnenie:

Meno – názov chovateľskej stanice, link(telefón, adresa – len pre účely klubu, nebudú sa zverejňovať), údaje o chovných jedincoch členov klubu – Meno, foto,  ktoré bude zverejnené (1 x celý pes v postoji, 1 x detail hlavy a obojstranná fotokópia PP výsledky zdravotných hodnotení ( RTG, JLPP)) chceme to preto aby údaje na stránke boli  aktuálne. Ďakujeme


03.11.2018 -    TRÉNING na bonitáciu, Ivanka pri Dunaji, areál cvičiska UK-2
                        Začiatok: 10.00 hod
                        Ukončenie: podľa počtu zúčastnených psov
                        Informácie k tréningu: Miloš Butyka, tel.: 0905 648 586

03.11.2018 –   Členská schôdza, Ivanka pri Dunaji,
                        Informačné centrum Adresa: Moyzesova 178/38, 90028 Ivanka pri Dunaji, 900 28
                        Začiatok 15.30 hod
                        Program schôdze 

04.11.2018 - Jesenný zvod mladých a bonitácia, Ivanka pri Dunaji, areál cvičiska UK-2
                     Príjem psov: 08.00 hod – 09.00 hod
                     Začiatok posudzovania: 09.00 hod
                     Uzávierka prihlášok: 02.11.2018
                     kompletné info – sekcia „Aktuálna Bonitácia“

Propozície tu:

Prihláška    Zobraziť Stiahnuť

v prípade nejasností kontaktujte: prihlášky - tajomník klubu Ing. Jana Šafářová
poradca chovu - Ladislav Kiss
garant akcie – predseda klubu Miloš Butyka

Výsledky Z polytanu CUP 2018 & M SR Rottweilerov. Tu: