Kalendár akcií 2018

29.04.2018                Zvod mladých a bonitácia – Nový Život – Eliášovce – Ladislav Kiss


26.05.2018                
Klubová výstava – Nový Život – Eliášovce – Ladislav Kiss - /zahraničný rozhodca/


08.09.2018                
Špeciálna výstava – Ivanka pri Dunaji – Miloš Butyka - /rozhodca Martin Šipkovský/


19. – 21.10.2018       
Majstrovstvá Slovenska – Malý Lapáš – /Z Polytanu Cup – CACIT/


03.11.2018               
Výročná členská schôdza – Ivanka pri Dunaji


04.11.2018                
Zvod mladých a bonitácia – Ivanka pri Dunaji – Miloš Butyka