Tabuľka pre vyhodnocovanie súťaže tu.
Podklady posielať výcvikárovi na marcel.hausknecht@gmail.com

Najúspešnejší pracovný pes a suka za rok 2019

Najúspešnejšie psy

1. CAM Lib-Vach    367,5 b
2. SIRIUS Gero-Dogs    60 b
3. TYSON Gero-Dogs    44 b
4. Black Kings Slovakia BRUTUS    13 b

Najúspešnejšie suky

1. PEGGY Gero-Dogs    200 b
2. FEÉ II. Ki-rot    88,5 b
3. CASSEY z Holíčwoodu    44 b
4. CHARLOTTA CHENON Brenegee    37,5 b


Najúspešnejší pracovný pes a suka za rok 2018

Najúspešnejšie psy

1. CAM Lib-Vach

Najúspešnejšie suky

-