Vyhodnotenie súťaží o najúspešnejšie jedince RTW Klubu Slovenska