Najúspešnejšie výstavné jedince RTW Klubu Slovenska 2019

Poznámka k vyhodnoteniu súťaží o najúspešnejšieho výstavného rottweilera klubu:
Na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 03.11.2019 prišlo k zmene v súťaži a do platnosti vstúpil nový kľúč na vyhodnocovanie - započítané výstavy konané vo všetkých krajinách FCI (nový model).
Zároveň však bolo nutné súťaž vyhodnotiť aj podľa systému, ktorý bol v platnosti pred začiatkom sezóny 2019 - započítané iba medzinárodné, klubové a špeciálne výstavy konané na území SR (starý model).
Na túto nutnosť upozornila Dozorná rada a tento postup bol následne odsúhlasený Výborom klubu dňa 31.01.2020.
Z tohto dôvodu je súťaž o najúspešnejšie výstavné jedince klubu za rok 2019 vyhodnotená oboma spôsobmi.
Od sezóny 2020 ostáva v platnosti len "nový model".
NAJ výstavný pes klubu 2019
(starý model)

1. CAM Lib-Vach 60b

2. FALON ARES Marol May 57b

3. CAMEL Libero Dogs 30b

NAJ výstavná suka klubu 2019
(starý model)

1. COBRA Valarti 81b

2. CHARLOTTA CHENON Brenegee 54b

3. GINGER Marmak-Rotti 47b

NAJ výstavný mladý pes klubu 2019
(starý model)


1. Black Kings Slovakia BRUTUS 43b

2. Black Kings Slovakia BLANK 21b

3. BLACK TRISTAN Ryan-Dogs 10b

NAJ výstavná mladá suka klubu 2019
(starý model)


1. AVA vom Hause Anroba 43b

2. Black Kings Slovakia ALESSIA 40b

3. ANNA vom Hause Anroba 16b
Najúspešnejší výstavný pes klubu 2019
(nový model)

1. FALON ARES Marol May 233b

2. CAM Lib-Vach 186b

3. CAMEL Libero Dogs 42b

Najúspešnejšia výstavná suka klubu 2019
(nový model)

1. CHARLOTTA CHENON Brenegee 144b

2. GINGER Marmak-Rotti 62b

3. ENGIE Marmak-Rotti 50b

Najúspešnejší mladý výstavný pes klubu 2019
(nový model)

1. Black Kings Slovakia BRUTUS 64b

2. BAGHIR Ryan-Dogs 30b

3. Black Kings Slovakia BLANK 27b

Najúspešnejšia mladá výstavná suka klubu 2019
(nový model)

1. Black Kings Slovakia ALESSIA 98b

2. AVA vom Hause Anroba 91b

3. -