Špeciálna výstava 30.09.2017

výsledky ŠV 30.09.2017