AKTUÁLNA BONITÁCIA INFO TU
!! Zmena termínu oficiálneho tréningu na 16.06.2024 o 10:00 !!

Klubová výstava RTW Klubu Slovenska

VÝSLEDKY / RESULTS

1. uzávierka / deadline: 11.05.2024
2. uzávierka / deadline: 19.05.2024

Rozhodca / Judge: Alexandar Gagič

Rozhodca Kombi víťaz / Combi winner judge: Štefan Pongrácz

Figurant / Helper: Ivan Slezák

Propozície / Propositions:
https://drive.google.com/file/d/1dCfaKHJynnzCo-b9eeUcdezPwGoKXnMO/view?usp=sharing

Prihlasovanie / Registration:
https://www.clubdogshow.sk/index.php

Školenie SKJ

SKJ organizuje školenia pre záujemcov a čakateľov na rozhodcov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 6.4.2024 a 22.6.2024 v Nitre. Prihlasovanie na termín 6.4.2024 je do 25.marca 2024. !!! 

Absolvovanie školení je podmienkou pre čakateľov, ktorí majú záujem o záverečné preskúšanie.  Tí, ktorí školenia absolvovali minulý rok, sa ich nemusia zúčastniť, ale samozrejme môžu.

Viac informácií i prihlášku nájdete na odkaze: https://skj.sk/sk/skolenia-zaujemcov-o-rozhodcov-exterieru-psov/

Info z ÚKK - inseminácie

Vážení priatelia,

  

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako.

Musíme konštatovať, že žiadosti v niektorých prípadoch majú uvedené zbytočne veľa informácií, alebo naopak,  dôležité údaje postrádajú.

Z dôvodu pomoci chovateľom, ale aj  chovateľským klubom, ako aj z dôvodu urýchlenia vybavovania príslušnej agendy, boli Prezídiom ÚKK 12. 3. 2024 schválené tlačivá, ktoré je potrebné v príslušných prípadoch používať.

Nájdete ich na webovej stránke ÚKK, v sekcii tlačivá https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16

Členské poplatky 2024

Pripomíname povinnosť členov uhradiť do 31.01.2024 členský poplatok za rok 2024 - 35€ (nový člen +15€ zápisné).

Všetky poplatky sa hradia na účet RTW Klub Slovenska.

IBAN: SK3909000000005037142953
SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a druh poplatku !!!

Noví záujemci o členstvo v klube nájdu prihlášku TU.

TOP RTW Klubu 2023

V prípade záujmu o zaradenie do vyhodnotenia najúspešnejších výstavných a pracovných jedincov za sezónu 2023, je potrebné zaslať podklady do 31. januára 2024.

Pracovné úspechy:
Marcel Hausknecht
marcel.hausknecht@gmail.com

Výstavné úspechy:
Diana Hausknechtová
diana.hausknechtova@gmail.com

Info k Jesennému Zvodu mladých a bonitácii TU

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

Registrácia v Beckove 04.11. od 8:30 - 9:00
Začiatok posudzovania od 9:00

Členská schôdza klubu

Dátum: 04.11.2023
Čas: po ukončení bonitácie (cca 12:00)
Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + správa z IFR 2023
8. Plán akcií na rok 2024 (KV, ŠV, jarná a jesenná bonitácia, členská schôdza) - návrhy členov na rozhodcov na KV a ŠV
9. Majstrovstvá sveta IFR v r. 2024 na Slovensku - priebežné info k organizácii
10. Úprava bonitačného poriadku v zmysle platných regulí FCI (zrušenie úderov)
11. Voľby výboru klubu
12. Voľba dozornej rady
13. Diskusia
14. Záver a ukončenie

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 28.10.2023 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com


ŠPECIÁLNA VÝTAVA 27.08.2023

Termín / Date: 27.08.2023

Miesto / Place: areál KK Smolinské

Rozhodca / Judge: pán Tibor Havelka


Výsledky TU / Results HERE

ZMENA TERMÍNU A MIESTA ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY 2023

Z organizačných dôvodov došlo k zmene termínu a miesta usporiadania Špeciálnej výstavy RTW Klubu Slovenska 2023.

Nový termín: NEDEĽA 27.08.2023

Miesto: areál KK Smolinské

Rozhodca: pán Tibor Havelka

Prihlasovanie a propozície už čoskoro

PROGRAM KLUBOVEJ VÝTAVY 29.04.2023

08.00 – 09.20 Príjem psov / Entry of dogs

09.30 - 10.00 Kombi víťaz - posúdenie povahy /obrana/ protection part of Combi winner competition

10.00 - Otvorenie výstavy / Opening of the show /

10.10 - Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs /

Záverečné súťaže / Final competitions

Propozície TU


2% Z DANÍ

Milí fanúšikovia, priatelia, podporovatelia tohto krásneho plemena.

Opäť je tu čas, kedy sa budete rozhodovať, komu poukázať svoje 2% (daň z príjmu).

Môžete rozhodnúť slobodne – či ich vložíte do štátnej kasy alebo podporíte RTW Klub Slovenska.

Príjem z 2% pre nás predstavuje finančný príspevok, ktorý sa  podieľa na činnosti nášho RTW Klubu. Preto prosíme, nenechajte túto možnosť pomoci prepadnúť.

Budeme veľmi radi, ak oslovíte Vašich priateľov, rodinu, známych – chce to len niečo málo z Vášho času na vyplnenie tlačiva a môže Vás hriať dobrý pocit pri srdci, že ste pomohli 2% na rôzne aktivity RTW Klubu Slovenska.

TLAČIVO TU 

ĎAKUJEME!

Členské poplatky 2023

Pripomíname povinnosť členov uhradiť do 31.01.2023 členský poplatok za rok 2023 - 35€ (nový člen +15€ zápisné).

Všetky poplatky sa hradia na účet RTW Klub Slovenska.

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a druh poplatku !!!

Noví záujemci o členstvo v klube nájdu prihlášku TU.

TOP RTW Klubu 2022

V prípade záujmu o zaradenie do vyhodnotenia najúspešnejších výstavných a pracovných jedincov za sezónu 2022, je potrebné zaslať podklady do 31. januára 2023.

Pracovné úspechy:
Marcel Hausknecht
Rakoľuby 259,  916 31 Kočovce
marcel.hausknecht@gmail.com

Výstavné úspechy:
Diana Hausknechtová
Rakoľuby 259, 916 31 Kočovce
diana.hausknechtova@gmail.com

Dotazník PERSONÁL ÚKK/ZŠK 

Milí členovia klubov, kynologickí priaznivci,

radi by sme vás oslovili ako možný personál v kruhu na výstavách organizovaných ÚKK/ZŠK. Našim cieľom je neustále sa zlepšovať a posúvať vpred, prinášať vystavovateľom zjednodušenia a väčšiu podporu. Preto sme sa rozhodli vyškoliť personál v kruhu na to, aby sa posudkové listy písali na počítači.
Na to však potrebujeme vás!

Viac info TU

SLOVÁCI NA MS IFR 2022 ZNOVU S MEDAILAMI!!!

Francúzske mesto Aniche bolo v dňoch 17.-22.10.2022 dejiskom MAJSTROVSTIEV SVETA IFR IGP & IFH. Po minuloročnom bronzovom debute nastúpil slovenský reprezentačný tím v navlas rovnakom zložení. Trojčlenný tím pod vedením teamleadera Marcela Hausknechta tvorili Diana Hausknechtová so psom Cam Lib-Vach, Peter Chotár so sučkou Peggy Gero-Dogs a Ľubomír Pastír so psom Sirius Gero-Dogs.

V konkurencii 55 prihlásených pretekárov z celkom 16 krajín sveta dosiahol náš reprezentačný tím úžasné výsledky:

V súťaži tímov sa Slovensko umiestnilo na úžasnom 2. mieste (806 b.) a po druhýkrát v rade si slovenskí psovodi so svojimi rottweilermi z MS IFR odniesli medaily - tentokrát strieborné, čo potvrdzuje ich kvalitu a to, že úspech v minulom roku nebola žiadna náhoda!

Prvenstvo v tímoch patrilo dominujúcim nemcom (849 b.) a tretie miesto obsadili USA (800 b.)

V individuálnych výkonoch majú byť slováci rovnako na čo hrdí, keďže okrem slušného celkového umiestnenia úplne zahviezdil Peter Chotár s Peggy Gero- Dogs, ktorí si na stope vyčuchali neuveriteľných 100 bodov a tým získali ocenenie za najlepšiu stopu preteku. Najlepšou poslušnosťou na šampionáte sa môže hrdiť Diana Hausknechtová a jej Cam "Barry" Lib-Vach s nádhernými 96 bodmi.

Celkové individuálne výsledky slovenského tímu:

11. miesto: Peter Chotár & Peggy Gero- Dogs 100-93-83=276 VD - najlepšia stopa MS IFR (100b) a najstarší pes na MS IFR (8,5 roka), najlepší veterán MS IFR

13. miesto: Diana Hausknechtová & Cam Lib-Vach 93 -96-81=270b VD - najlepšia poslušnosť na MS IFR ( 96b )

19. Ľubomír Pastír & Sirius Gero-Dogs 87-93-80=260b D

ĎAKUJEME!!!

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 12.11.2022
Miesto: Beckov - areál firmy KLIMAT
garant akcie: Marcel Hausknecht - 0910 221 800
rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
rozhodca pre výkon: Viliam Ružička
figurant: Tomáš Magdalin
veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška TU

VÝSLEDKY TU

Členská schôdza klubu

Dátum: 12.11.2022

Čas: po ukončení bonitácie cca 12.30 h (čas upresníme po uzávierke bonitácie podľa počtu prihlásených)

Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + správa z IFR 2022
8. Plán akcií na rok 2023 (KV, ŠV, jarná a jesenná bonitácia, členská schôdza) - návrhy členov na rozhodcov na KV a ŠV
9. Majstrovstvá sveta IFR v r. 2024 na Slovensku - návrhy k miestu a organizácii MS
10. Oboznámenie členov RTW klubu o podozrení z porušovania zákonov - bod doplnený na základe žiadosti p. Mgr. Miloša Chodúra
11. Návrh na doplnenie do bonitácie testy na NAD a LEMP alebo celý balíček čo je v Labokline aj dĺžka srsti a zrušenie DNA testov - bod doplnený na základe žiadosti p. Róberta Bartoviča
12. Diskusia
13. Záver a ukončenie

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 31.10.2022 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!

Špeciálna výstava RTW Klubu Slovenska


VÝSLEDKY

Propozície

Prihlasovanie na www.clubdogshow.sk

Udalosť na FB RTW Klubu Slovenska

Ponúkame možnosť inzercie vo výstavnom katalógu.
Cena za vnútornú stránku A5 vo farbe je 75€.
V prípade záujmu kontaktujte marcel.hausknecht@gmail.com alebo 0910 221 800.

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: nedeľa 26.06.2022
Miesto: Ivanka pri Dunaji - výcvikový areál UK-2
Garant akcie: Miloš Butyka - 0905 648 586
Rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
Rozhodca pre výkon: Alžbeta Jamnikar - Hinerová
Figurant: Ivan Slezák
Veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška TU

VÝSLEDKY BONITÁCIE TU

TOP RTW Klubu 2021

V prípade záujmu o zaradenie do vyhodnotenia najúspešnejších výstavných a pracovných jedincov za sezónu 2021, je potrebné zaslať podklady do 31. januára 2022.

Pracovné úspechy:
Marcel Hausknecht
Rakoľuby 259,  916 31 Kočovce
marcel.hausknecht@gmail.com

Výstavné úspechy:
Diana Hausknechtová
Rakoľuby 259, 916 31 Kočovce
diana.hausknechtova@gmail.com

!!! Obrovský úspech slovenského tímu na MS IFR 2021 v Maďarsku !!!

V dňoch 12.-16.10.2021 sa v Maďarskom mestečku Jakabszállás konali MAJSTROVSTVÁ SVETA IFR, kde po dlhých rokoch čakania nastúpil aj slovenský reprezentačný tím. Trojčlenný tím tvorili Peter Chotár so sučkou Peggy Gero-Dogs, Diana Hausknechtová so psom Cam Lib-Vach a Ľubomír Pastír so psom Sirius Gero-Dogs, pod vedením teamleadera Marcela Hausknechta.

V konkurencii 64 prihlásených pretekárov z celkom 18 krajín sveta dosiahol náš reprezentačný tím úžasné výsledky:

Výborné umiestnenie na 5. mieste sa podarilo dvojici Diana & Cam (A: 93, B: 90, C: 95; spolu: 278b), ktorým pódiové umiestnenie uniklo o jediný bod!

Na skvelom 11. mieste sa umiestnila dvojica Ľubomír & Sirius (A:88, B: 91, C: 94; spolu: 273).

Na 13. mieste skončili Peter & Peggy (A: 90, B: 84, C: 96), pričom Peggy bola druhou najlepšou sučkou na majstrovstvách sveta!

Slovenský trojčlenný tím ukázal obrovskú bojovnosť a spomedzi všetkých krajín sa mu podarilo vybojovať 3.miesto v súťaži tímov s 821 bodmi. Na prvom mieste skončili bratia Česi (843b) a na druhom mieste skončil tím z Nemecka (830b), pričom oba tieto tímy nastupovali so 7-členným reprezentačným družstvom. 

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 06.11.2021
Miesto: Beckov - areál firmy KLIMAT
garant akcie: Marcel Hausknecht - 0910 221 800
rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
rozhodca pre výkon: Viliam Ružička
figurant: Martin Štefek
veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška TU

Výsledky TU

Členská schôdza klubu

Dátum: 06.11.2021

Čas: po ukončení bonitácie cca 11:30

Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + IFR
8. Voľba výboru klubu (predseda, tajomník, poradca chovu, výcvikár, pokladník)
9. Voľba dozornej rady klubu (predseda a dvaja členovia)
10. Plán akcií na rok 2022 (KV, ŠV, jarná a jesenná bonitácia, členská schôdza)
11. Diskusia
12. Záver a ukončenie

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 30.10.2021 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!