Členská schôdza RTW Klubu Slovensko

Členská schôdza klubu, pôvodne plánovaná v termíne 08.11.2020, sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení ODKLADÁ NA NEURČITO. Náhradný termín bude stanovený po uvoľnení opatrení a následne zverejnený na klubovom webe a FB.

Výsledky JLPP 11/2020

Doplnené výsledky prvého testovania na JLPP, uskutočneného počas Zvodu mladých a Bonitácie dňa 21.11.2020 v Beckove.

VÝSLEDKY

Protokoly o výsledku budú majiteľom zaslané poštou.

TOP RTW 2020

Členovia klubu, ktorí máte záujem o zaradenie svojich psov do vyhodnotia o TOP RTW klubu za rok 2020, zašlite podklady na:

NAJ Výstavný - diana.hausknechtova@gmail.com

NAJ Pracovný - marcel.hausknecht@gmail.com

Podklady je nutné poslať do 28.02.2021.

Príprava plánu akcií na rok 2021

V prípade záujmu o organizovanie niektorej z uvedených akcií, pošlite do 15.01.2021 žiadosť výboru klubu na e-mailovú adresu jana.safarova1985@gmail.com

2x Špeciálna výstava – 18.09. a 19.09.2021 - jedná sa o dve Špeciálne výstavy, ktoré sa musia konať na jednom mieste

Jarný Zvod mladých a Bonitácia – Jún 2021

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia – koniec októbra/začiatok novembra 2021

Klubová výstava sa bude konať dňa 22.05.2021 v Hrubom Šúre - garant Ladislav Kiss.

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia 2020

Ďakujeme rozhodcovi pre exteriér Martinovi Šipkovskému, rozhodcovi pre výkon Viliamovi Ružičkovi a figurantovi Martinovi Barlíkovi. Za perfektne zvládnutú akciu ďakujeme celému organizačnému výboru.

Firme Ján Skovajsa - Klimat ďakujeme za poskytnutie priestorov pre usporiadanie bonitácie a tréningu.

VÝSLEDKY