!!! Obrovský úspech slovenského tímu na MS IFR 2021 v Maďarsku !!!

V dňoch 12.-16.10.2021 sa v Maďarskom mestečku Jakabszállás konali MAJSTROVSTVÁ SVETA IFR, kde po dlhých rokoch čakania nastúpil aj slovenský reprezentačný tím. Trojčlenný tím tvorili Peter Chotár so sučkou Peggy Gero-Dogs, Diana Hausknechtová so psom Cam Lib-Vach a Ľubomír Pastír so psom Sirius Gero-Dogs, pod vedením teamleadera Marcela Hausknechta.

V konkurencii 64 prihlásených pretekárov z celkom 18 krajín sveta dosiahol náš reprezentačný tím úžasné výsledky:

Výborné umiestnenie na 5. mieste sa podarilo dvojici Diana & Cam (A: 93, B: 90, C: 95; spolu: 278b), ktorým pódiové umiestnenie uniklo o jediný bod!

Na skvelom 11. mieste sa umiestnila dvojica Ľubomír & Sirius (A:88, B: 91, C: 94; spolu: 273).

Na 13. mieste skončili Peter & Peggy (A: 90, B: 84, C: 96), pričom Peggy bola druhou najlepšou sučkou na majstrovstvách sveta!

Slovenský trojčlenný tím ukázal obrovskú bojovnosť a spomedzi všetkých krajín sa mu podarilo vybojovať 3.miesto v súťaži tímov s 821 bodmi. Na prvom mieste skončili bratia Česi (843b) a na druhom mieste skončil tím z Nemecka (830b), pričom oba tieto tímy nastupovali so 7-členným reprezentačným družstvom.

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 06.11.2021
Miesto: Beckov - areál firmy KLIMAT
garant akcie: Marcel Hausknecht - 0910 221 800
rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
rozhodca pre výkon: Viliam Ružička
figurant: Martin Štefek
veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška
TU

Výsledky TU

Členská schôdza klubu

Dátum: 06.11.2021

Čas: po ukončení bonitácie cca 11:30

Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + IFR
8. Voľba výboru klubu (predseda, tajomník, poradca chovu, výcvikár, pokladník)
9. Voľba dozornej rady klubu (predseda a dvaja členovia)
10. Plán akcií na rok 2022 (KV, ŠV, jarná a jesenná bonitácia, členská schôdza)
11. Diskusia
12. Záver a ukončenie

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 30.10.2021 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!