TOP RTW 2019

Poznámka k vyhodnoteniu súťaží o najúspešnejšieho výstavného rottweilera klubu:

Na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 03.11.2019 prišlo k zmene v súťaži a do platnosti vstúpil nový kľúč na vyhodnocovanie - započítané výstavy konané vo všetkých krajinách FCI (nový model).

Zároveň však bolo nutné súťaž vyhodnotiť aj podľa systému, ktorý bol v platnosti pred začiatkom sezóny 2019 - započítané iba medzinárodné, klubové a špeciálne výstavy konané na území SR (starý model).

Na túto nutnosť upozornila Dozorná rada a tento postup bol následne odsúhlasený Výborom klubu dňa 31.01.2020.

Z tohto dôvodu je súťaž o najúspešnejšie výstavné jedince klubu za rok 2019 vyhodnotená oboma spôsobmi.

Najúspešnejšie výstavné jedince RTW Klubu Slovenska 2019

(starý model)

NAJ výstavný pes klubu 2019

1.miesto

CAM Lib-Vach

NAJ výstavná suka klubu 2019

1.miesto

COBRA Valarti

2.miesto

FALON ARES Marol-May

2.miesto

CHARLOTTA CHENON Brenegee

3.miesto

CAMEL Libero Dogs

3.miesto

GINGER Marmak-Rotti

NAJ výstavný mladý pes klubu 2019

1.miesto

Black Kings Slovakia BRUTUS

NAJ výstavná mladá suka klubu 2019

1.miesto

AVA vom Hause Anroba

2.miesto

Black Kings Slovakia BLANK

2.miesto

Black Kings Slovakia ALESSIA

3.miesto

BLACK TRISTAN Ryan-Dogs

3.miesto

ANNA vom Hause Anroba

Najúspešnejšie výstavné jedince RTW Klubu Slovenska 2019

(Nový model)

NAJ výstavný pes klubu 2019

1.miesto

FALON ARES Marol-May

NAJ výstavná suka klubu 2019

1.miesto

CHARLOTTA CHENON Brenegee

2.miesto

CAM Lib-Vach

2.miesto

GINGER Marmak-Rotti

3.miesto

CAMEL Libero Dogs

3.miesto

ENGIE Marmak-Rotti

NAJ výstavný mladý pes klubu 2019

1.miesto

Black Kings Slovakia BRUTUS

NAJ výstavná mladá suka klubu 2019

1.miesto

Black Kings Slovakia ALESSIA

2.miesto

BAGHIR Ryan-Dogs

2.miesto

AVA vom Hause Anroba

3.miesto

Black Kings Slovakia BLANK

Najúspešnejšie pracovné jedince RTW Klubu Slovenska 2019

NAJ pracovný pes klubu 2019

1.miesto

CAM Lib-Vach

NAJ pracovná suka klubu 2019

1.miesto

PEGGY Gero-Dogs

2.miesto

SIRIUS Gero-Dogs

2.miesto

FEÉ II. Ki-rot

3.miesto

TYSON Gero-Dogs

3.miesto

CASSEY z Holíčwoodu