Kontakt

Korešpondenčná adresa

RTW Klub Slovenska

Hollého 107

908 51 Holíč

Výbor klubu

Prezident

Miloš Butyka, 0905 648 586

milosbutyka@sponzia.sk

Viceprezident

Ing. Jana Šafářová, 0905 927 898

jana.safarova1985@gmail.com

Hlavný poradca chovu

Ladislav Kiss, 0903 229 149

kirot@nextra.sk

Výcvikár

Marcel Hausknecht, 0910 221 800

marcel.hausknecht@gmail.com

Ekonóm

Richard Pavlotty, 0915 956 240

pavlotty.richard@gmail.com

Dozorná rada

Predseda 

Martin Šipkovský, 0907 143 405

martinsipkovsky@gmail.com

Člen

Ľubomír Pastír

Člen

Róbert Bartovič

Informácie o klube

Názov 

RTW Klub Slovenska

Sídlo

Hollého 107, 908 51 Holíč

Pôsobnosť

Územie Slovenskej republiky

IČO

42267013


Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN

SK3909000000005037142953

SWIFT

GIBASKBX

Názov účtu

RTW Klub Slovenska

Štatutári oprávnení konať v mene klubu

Prezident

Miloš Butyka

Viceprezident

Ing. Jana Šafářová

Štatutári konajú v mene združenia (klubu) každý samostatne.