Podmienky chovnosti

Kritériá

Vek

Počet výstav

Druh výstavy

Trieda na výstave

Známka z výstavy

Skúška z výkonu

RTG - DBK

RTG - DLK

Zvod mladých

Bonitácia

DNA

JLPP

Pes

22 mesiacov

1 výstava

KV alebo ŠV

min. Trieda stredná

min. Veľmi dobrý

nie

max. C/C

max. 2/2

áno

áno

áno

áno

Suka

18 mesiacov

1 výstava

KV alebo ŠV

min. Trieda stredná

min. Dobrá

nie

max. C/C

max. 2/2

áno

áno

áno

áno

Vysvetlivky:

KV - Klubová výstava RTW klubu Slovenska

ŠV - Špeciálna výstava RTW klubu Slovenska


RTG - DBK - vyšetrenie na Dyspláziu bedrových kĺbov - minimálny vek 12 mesiacov

RTG - DLK - vyšetrenie na Dyspláziu lakťových kĺbov - minimálny vek 12 mesiacov


DNA - test DNA - odber vzoriek sa vykonáva sa na Bonitácii

JLPP - Juvenilná laryngeálna paralýza a polyneuropatia (Juvenile laryngeal paralysis & polyneuropathy) - odber vzoriek sa vykonáva sa na Bonitácii