Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 12.11.2022
Miesto: Beckov - areál firmy KLIMAT
garant akcie: Marcel Hausknecht - 0910 221 800
rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
rozhodca pre výkon: Viliam Ružička
figurant: Tomáš Magdalin
veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška
TU

Členská schôdza klubu

Dátum: 12.11.2022

Čas: po ukončení bonitácie

Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

Bude doplnený

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 31.10.2022 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!

Špeciálna výstava RTW Klubu Slovenska


VÝSLEDKY

Propozície

Prihlasovanie na
www.clubdogshow.sk

Udalosť na
FB RTW Klubu Slovenska

Ponúkame možnosť inzercie vo výstavnom katalógu.
Cena za vnútornú stránku A5 vo farbe je 75€.
V prípade záujmu kontaktujte
marcel.hausknecht@gmail.com alebo 0910 221 800.

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: nedeľa 26.06.2022
Miesto: Ivanka pri Dunaji - výcvikový areál UK-2
Garant akcie: Miloš Butyka - 0905 648 586
Rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
Rozhodca pre výkon: Alžbeta Jamnikar - Hinerová
Figurant: Ivan Slezák
Veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška
TU

VÝSLEDKY BONITÁCIE TU

TOP RTW Klubu 2021

V prípade záujmu o zaradenie do vyhodnotenia najúspešnejších výstavných a pracovných jedincov za sezónu 2021, je potrebné zaslať podklady do 31. januára 2022.

Pracovné úspechy:
Marcel Hausknecht
Rakoľuby 259, 916 31 Kočovce
marcel.hausknecht@gmail.com

Výstavné úspechy:
Diana Hausknechtová
Rakoľuby 259, 916 31 Kočovce
diana.hausknechtova@gmail.com

!!! Obrovský úspech slovenského tímu na MS IFR 2021 v Maďarsku !!!

V dňoch 12.-16.10.2021 sa v Maďarskom mestečku Jakabszállás konali MAJSTROVSTVÁ SVETA IFR, kde po dlhých rokoch čakania nastúpil aj slovenský reprezentačný tím. Trojčlenný tím tvorili Peter Chotár so sučkou Peggy Gero-Dogs, Diana Hausknechtová so psom Cam Lib-Vach a Ľubomír Pastír so psom Sirius Gero-Dogs, pod vedením teamleadera Marcela Hausknechta.

V konkurencii 64 prihlásených pretekárov z celkom 18 krajín sveta dosiahol náš reprezentačný tím úžasné výsledky:

Výborné umiestnenie na 5. mieste sa podarilo dvojici Diana & Cam (A: 93, B: 90, C: 95; spolu: 278b), ktorým pódiové umiestnenie uniklo o jediný bod!

Na skvelom 11. mieste sa umiestnila dvojica Ľubomír & Sirius (A:88, B: 91, C: 94; spolu: 273).

Na 13. mieste skončili Peter & Peggy (A: 90, B: 84, C: 96), pričom Peggy bola druhou najlepšou sučkou na majstrovstvách sveta!

Slovenský trojčlenný tím ukázal obrovskú bojovnosť a spomedzi všetkých krajín sa mu podarilo vybojovať 3.miesto v súťaži tímov s 821 bodmi. Na prvom mieste skončili bratia Česi (843b) a na druhom mieste skončil tím z Nemecka (830b), pričom oba tieto tímy nastupovali so 7-členným reprezentačným družstvom.

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 06.11.2021
Miesto: Beckov - areál firmy KLIMAT
garant akcie: Marcel Hausknecht - 0910 221 800
rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský
rozhodca pre výkon: Viliam Ružička
figurant: Martin Štefek
veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška
TU

Výsledky TU

Členská schôdza klubu

Dátum: 06.11.2021

Čas: po ukončení bonitácie cca 11:30

Miesto konania: Beckov - areál firmy KLIMAT

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + IFR
8. Voľba výboru klubu (predseda, tajomník, poradca chovu, výcvikár, pokladník)
9. Voľba dozornej rady klubu (predseda a dvaja členovia)
10. Plán akcií na rok 2022 (KV, ŠV, jarná a jesenná bonitácia, členská schôdza)
11. Diskusia
12. Záver a ukončenie

Požiadavky na doplnenie programu schôdze prosím zasielajte najneskôr do 30.10.2021 mailom na adresu tajomníka klubu:

jana.safarova1985@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!