Členská schôdza RTW Klubu Slovensko

Členská schôdza klubu, pôvodne plánovaná v termíne 08.11.2020, sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení ODKLADÁ NA NEURČITO. Náhradný termín bude stanovený po uvoľnení opatrení a následne zverejnený na klubovom webe a FB.

Klubová výstava RTW Klubu Slovenska

ZMENA TERMÍNU!!!

Dátum: 20.06.2021

Miesto: Hrubý Šúr - futbalové ihrisko

Garant akcie: Ladislav Kiss

Rozhodca: p. TIBOR GERE (SRB)

Prihlasovanie na výstavu spustené : www.clubdogshow.sk

Propozície TU

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 27.06.2021

Miesto: Ivanka pri Dunaji (cvičisko UK-2)

garant akcie: Miloš Butyka

rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský

rozhodca pre výkon: bude doplnený

figurant: Ivan Slezák

veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška TU

2% z daní

V prípade záujmu o poukázanie 2% zo zaplatených daní RTW Klubu Slovenska, nájdete potrebné tlačivo TU.

Ďakujeme!

Členské poplatky 2021

Pripomíname povinnosť členov uhradiť do konca februára členský poplatok za rok 2021 - 25€

Všetky poplatky sa hradia na účet RTW Klub Slovenska.

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a druh poplatku !!!

Noví záujemci o členstvo v klube nájdu prihlášku TU.