Archív noviniek

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

Dňa 27.06.2021 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnil Zvod mladých a Bonitácia. Ďakujeme organizátorom, rozhodcom p. Šipkovskému a p. Jamnikar-Hinerovej, figurantovi a všetkým účastníkom za bezproblémový priebeh akcie. Najbližší Zvod mladých a Bonitácia je plánovaná na 06.11.2021 v Beckove.

Výsledky TU

Bonitačné tréningy

Pre záujemcov o tréning s figurantom Ivanom Slezákom, ktorý bude figurovať obranársku časť súťaže o Kombi víťaza, ako aj Bonitáciu, je možnosť navštíviť výcvikový areál UK-2 v Ivanke pri Dunaji.

Tréning si môžete dohodnúť každú sobotu od 11:00 do 14:00.

Bonitačné tréningy konané dňa 19.06.2021 (sobota) a 26.06.2021 (sobota) budú pre členov klubu a bonitujúcich hradené klubom. V iných termínoch si tréning uhrádzajú jednotlivci.

Svoju účasť na každom tréningu je potrebné nahlásiť p. Butykovi na tel. čísle 0905 648 586 !!!

Členská schôdza klubu

Dátum: 27.06.2021

Čas: cca o 11:00

Miesto konania: Ivanka pri Dunaji, výcvikové stredisko UK-2

Program:

1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov
4. Správa predsedu klubu
5. Správa poradcu chovu
6. Správa pokladníka
7. Správa výcvikára klubu + IFR
8. Plán akcií na druhý polrok 2021 (jesenná bonitácia, špeciálna výstava)
9. Úprava a doplnenie postupového kľúča na Majstrovstvá sveta IFR
10. Diskusia
11. Záver a ukončenie

Tešíme sa na Vašu účasť!

Klubová výstava RTW Klubu Slovenska

ZMENA TERMÍNU!!!

D
átum: 20.06.2021

Miesto: Hrubý Šúr - futbalové ihrisko

Garant akcie: Ladislav Kiss

Rozhodca: MVDr. Miloš Sedlář (CZ) - zmena!

Prihlasovanie na výstavu spustené : www.clubdogshow.sk

Propozície TU

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

Dátum: 27.06.2021

Miesto: Ivanka pri Dunaji (cvičisko UK-2)

garant akcie: Miloš Butyka

rozhodca pre exteriér: Martin Šipkovský

rozhodca pre výkon: Alžbeta Jamnikar - Hinerová

figurant: Ivan Slezák

veterinárny dozor (odber vzoriek): MVDr. Daniela Bertová

Propozície a prihláška TU

2% z daní

V prípade záujmu o poukázanie 2% zo zaplatených daní RTW Klubu Slovenska, nájdete potrebné tlačivo TU.

Ďakujeme!

Členské poplatky 2021

Pripomíname povinnosť členov uhradiť do konca februára členský poplatok za rok 2021 - 25€

Všetky poplatky sa hradia na účet RTW Klub Slovenska.

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a druh poplatku !!!

Noví záujemci o členstvo v klube nájdu prihlášku TU.

Platby a informácie o nových vrhoch

Žiadame všetkých členov RTW Klubu Slovenska, aby nezabúdali na povinnosť po narodení vrhu zaplatiť poplatok za vrh vo výške 30,- Eur na účet klubu

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

(do poznámky pre príjemcu uviesť platba za vrh + začiatočné písmeno vrhu a chovateľská stanica)

a taktiež zaslať mailom na adresu

jana.safarova1985@gmail.com

informácie o vrhu:

- dátum narodenia šteniat

- začiatočné písmeno vrhu

- chovateľská stanica + chovateľ

- matka

- otec

- počet psov a počet súk vo vrhu

Ing. Jana Šafářová

tajomník RTW Klubu Slovenska

Výsledky JLPP 11/2020

Doplnené výsledky prvého testovania na JLPP, uskutočneného počas Zvodu mladých a Bonitácie dňa 21.11.2020 v Beckove.

VÝSLEDKY

Protokoly o výsledku budú majiteľom zaslané poštou.

TOP RTW 2020

Členovia klubu, ktorí máte záujem o zaradenie svojich psov do vyhodnotia o TOP RTW klubu za rok 2020, zašlite podklady na:

NAJ Výstavný - diana.hausknechtova@gmail.com

NAJ Pracovný - marcel.hausknecht@gmail.com

Podklady je nutné poslať do 28.02.2021.

Príprava plánu akcií na rok 2021

V prípade záujmu o organizovanie niektorej z uvedených akcií, pošlite žiadosť výboru klubu na e-mailovú adresu jana.safarova1985@gmail.com

2x Špeciálna výstava – 18.09. a 19.09.2021 - jedná sa o dve Špeciálne výstavy, ktoré sa musia konať na jednom mieste

Jarný Zvod mladých a Bonitácia – Jún 2021

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia – koniec októbra/začiatok novembra 2021

Klubová výstava sa bude konať dňa 22.05.2021 v Hrubom Šúre - garant Ladislav Kiss.

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia 2020

Ďakujeme rozhodcovi pre exteriér Martinovi Šipkovskému, rozhodcovi pre výkon Viliamovi Ružičkovi a figurantovi Martinovi Barlíkovi. Za perfektne zvládnutú akciu ďakujeme celému organizačnému výboru.

Firme Ján Skovajsa - Klimat ďakujeme za poskytnutie priestorov pre usporiadanie bonitácie a tréningu.

VÝSLEDKY

Klubová výstava 2020 Hrubý Šúr

Ďakujeme všetkým účastníkom a návštevníkom Klubovej výstavy RTW Klubu Slovenska 2020.

Klubovú výstavu posúdil pán Karel Frank (CZ). Ďakujeme.

VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA NA KLUBOVOM FB

SKJ - Šampionáty krásy 2020

P SKJ schválilo nasledovné výnimky v priznávaní slovenských šampionátov krásy platné pre čakateľstvá a potvrdenie šampionátov získané DO 31.12.2020 (a len z obdobia koronakrízy, nie z predchádzajúcich rokov):

  • akceptovanie aj hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020

  • predĺženie vekovej hranice z 12 na 18 mesiacov pre udelený CAJC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia VN1 do 31.12.2020 a len z roku 2020

  • akceptovanie hodnotenia V1 pre priznanie titulu Slovenský veterán šampión aj z Oblastných výstav organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ do 31.12.2020 a len z roku 2020

  • do 31.12.2020 akceptovanie nesplnenia podmienky jedného hodnotenia z MV na priznanie Slovenského šampióna šteniat a Slovenského veterán šampióna do 31.12.2020 a len z roku 2020

  • predĺženie vekovej hranice z 24 na 30 mesiacov pre udelený CAC, ktorý bude využitý ako náhrada jedného ocenenia CAJC pre priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých do 31.12.2020 a len z roku 2020

  • zmenu podmienok do 31.12.2020 priznaný titul Slovenský šampión krásy mladých pri splnení podmienok: 1xCAJC a 2xCAC (z toho 1 hodnotenie z MV) do 31.12.2020 a len z roku 2020

Diplomy pre šampionáty uplatňujúce výnimky poskytnuté Prezídiom SKJ musia byť vystavené do 31.12.2020.

Zdroj: https://skj.sk/