Vzorová bonitácia

Časť B - socializačná časť

Časť B v skratke:

V tejto časti sa nehodnotí vycvičenosť psa, ale iba jeho prirodzené chovanie (sebaistota, agresivita, plachosť, atď.).

1. Reakcia na streľbu

 • psovod s pripútaným psom vychádzajú z východiskového bodu určeným smerom

 • po 20-tich krokoch výstrel, ďalších 20 krokov, otočenie čelom vzad

 • po 20-tich krokoch zastavenie, výstrel, prechod na východiskový bod

2. Preskúšanie ovládateľnosti

 • psovod s pripútaným psom vychádzajú z východiskového bodu smerom ku skupinke

 • popred nich prebehne bežec, psovod so psom pokračujú smer skupinka

 • pri príchode do skupinky (približne 2-3m od psa) jedna osoba zatlieska, jedna osoba otvorí dáždnik, tretia osoba pustí väčší predmet na zem

 • následne jedna osoba psovoda osloví a podá mu ruku, psovod s osobou absolvuje krátky rozhovor, pes ostáva v kľude pri nohe

 • následne psovod so psom vychádzajú približne na 10 krokov zo skupinky

 • otočenie čelom vzad, prechod skrz pohybujúcou sa skupinkou

 • otočenie čelom vzad, vstup do stredu skupinky, zastavenie sa

 • osoby v skupinke zovrú psovoda so psom a následne sa rozostúpia

 • psovod so psom opúšťa skupinku, osoba najbližšie ku psovi ho pohladká po chrbte

Ukončenie časti B

Časť C - posúdenie povahy

Časť C v skratke:

1. Prepad

 • psovod s pripútaným psom vychádza z východiskového bodu smerom k plente

 • približne 5m od plenty vybieha z úkrytu figurant

 • psovod púšťa psa aj s vôdzkou, povel "drž" alebo "zadrž", psovod stojí na mieste

 • krátky súboj psa s figurantom, dva údery na psa figurantskou palicou

 • ukončenie boja, povel "pusť" alebo odobranie psa psovodom

 • pripnutie psa na vôdzku, odchod so psom na východiskový bod

2. Hladké zadržanie na 30m

 • psovod s nepripútaným psom na východiskovom bode, pes môže byť pridržaný za obojok

 • figurant s krátkym upozornením odchádza smerom od psovoda

 • psovod vyzýva figuranta na zastavenie, figurant reaguje únikom

 • psovod vypúšťa psa, povel "drž" alebo "zadrž", psovod okamžite nasleduje psa

 • zákrok psa, boj psa s figurantom, bez úderov figurantskou palicou

 • ukončenie boja, povel "pusť" alebo odobranie psa psovodom

 • pripnutie psa na vôdzku, odchod so psom na východiskový bod

3. Útok za pohybu

 • psovod s nepripútaným psom na východiskovom bode, pes môže byť pridržaný za obojok

 • zo vzdialenosti približne 50 metrov vybieha figurant smerom na psovoda so psom

 • psovod vyzýva figuranta na zastavenie

 • následne vypúšťa psa, povel "drž" alebo "zadrž", psovod okamžite nasleduje psa

 • zákrok psa, boj psa s figurantom, naznačené údery palicou

 • ukončenie boja, povel "pusť" alebo odobranie psa psovodom

 • pripnutie psa na vôdzku

Ukončenie časti C