Kalendár akcií

Klubová výstava RTW Klubu Slovenska

máj (bude upresnený aj na základe protipandemických opatrení)

Hrubý Šúr - futbalové ihrisko

Jarný Zvod mladých a Bonitácia

máj po klubovej výstave (bude upresnený aj na základe protipandemických opatrení)

Ivanka pri Dunaji - areál UK-2

Špeciálna výstava RTW Klubu Slovenska

bude upresnený aj na základe protipandemických opatrení

Beckov - areál firmy Klimat

Jesenný Zvod mladých a Bonitácia

november po špeciálnej výstave (bude upresnený aj na základe protipandemických opatrení)

Beckov - areál firmy Klimat

Výročná členská schôdza

po Jesennej Bonitácii

Beckov - areál firmy Klimat