Prihláška do klubu

K prihláške je potrebné vyplniť aj prehlásenie o používaní osobných údajov a spolu s dokladom o zaplatení poslať na adresu klubu.

V prípade ak chce mať člen na stránke zverejnené ďalšie informácie (napr. kontakt pri chovateľskej stanici) je potrebné zaslať aj vyplnenú žiadosť o zverejnenie osobných údajov.