Výbor

Výbor klubu

Prezident 

Miloš Butyka, 0905 648 586

milosbutyka@sponzia.sk

Viceprezident

Ing. Jana Šafářová, 0905 927 898

jana.safarova1985@gmail.com

Hlavný poradca chovu

Ladislav Kiss, 0903 229 149

kirot@nextra.sk

Výcvikár

Marcel Hausknecht, 0910 221 800

marcel.hausknecht@gmail.com

Ekonóm

Richard Pavlotty, 0915 956 240

pavlotty.richard@gmail.com

Dozorná rada

Predseda 

Martin Šipkovský, 0907 143 405

martinsipkovsky@gmail.com

Člen

Ľubomír Pastír

Člen

Róbert Bartovič