Výbor

Výbor klubu

Prezident

Miloš Butyka, 0905 648 586

milosbutyka@sponzia.sk

Viceprezident

Ing. Jana Šafářová, 0905 927 898

jana.safarova1985@gmail.com

Hlavný poradca chovu

Ladislav Kiss, 0903 229 149

kirot@nextra.sk

Výcvikár

Marcel Hausknecht, 0910 221 800

marcel.hausknecht@gmail.com

Ekonóm

MVDr. Daniela Bertová, 0911 278 859

bertovadaniela@gmail.com

Dozorná rada

Predseda

Martin Šipkovský, 0907 143 405

martinsipkovsky@gmail.com

Člen

Lea Staněková

Člen

Róbert Bartovič