Špeciálna výstava 08.09.2018

výsledky ŠV 08.09.2018