Adresa na doručovanie písomností:

RTW klub Slovenska

Hollého 107

908 51, HolíčPredseda: Miloš Butyka
0905 648 586
Puškinova 26, 900 28
Ivanka pri Dunaji 
milosbutyka@sponzia.sk


Tajomník: Ing. Jana Šafářová
0905 927 898 

Hollého 107, 908 51 
Holíč 
jana.safarova1985@gmail.com


Pokladník: 
Mgr. Oľga Mendelová
tel. 0907 150 044
mendelova@domovreality.sk


Hlavný poradca chovu: Ladislav Kiss
0903 229 149
Nový Život 195, 930 38 
Nový Život - Eliašovce 
kirot@nextra.sk
Výcvikár: Ivan Dobiš
0903 677 769 
wildengel@zoznam.sk